Opinie klientów onaszym sklepie?Świetna strona <3 Tylko kiedy będzie klucz do Battlefielda 3 ?zobacz więcej
Wersja: 1.0
Zaktualizowano: 24.10.2011

Polityka Prywatności
Platformy Sprzedażowej SteamKeys.pl

Polityka Prywatności


[WSTĘP]

Polityka Prywatności Serwisu opisuje sposób, w jaki Operator postępuje wobec informacji osobistych, gdy Użytkownik korzysta z Serwisu (w postaci Platformy Sprzedażowej zwanej też Sklepem) i/lub Usług Serwisu (zamówienia na Produkty w rozumieniu Regulaminu Sklepu). Dotyczy to też innych informacji przekazywanych podczas korzystania z Serwisu i/lub świadczonych za jego pomocą Usług. Poniżej przedstawiono najważniejsze procedury ochrony prywatności stosowane przez Operatora.

1. Informacje Osobiste

1.1. Przeglądanie Serwisu. Każdy może oglądać zawartość Serwisu.

1.2. Zamawianie. Niektóre działania w Sklepie, a w szczególności złożenie zamówienia na Produkt w trybie bez rejestracji w rozumieniu Regulaminu niniejszego Serwisu, wymaga przekazania odpowiednich (minimalnych) danych (Informacji Osobistych) w formularzu zamówienia (co jest niezbędne dla celów jego realizacji).

1.3. Informacje dotyczące użytkowania. Podczas korzystania z Serwisu, Operator może rejestrować informacje na taki temat, jak (w szczególności):

(a) dane o przeglądanych stronach i czasie spędzonych na oglądaniu stron,
(b) dane o wszelkich elementach „klikanych” przez Użytkownika w Serwisie
(c) dane o miejscach w Internecie, z których Użytkownik wywołał Serwis
(d) dane o miejscach w Internecie, które Użytkownik wywołał bezpośrednio
po opuszczeniu Serwisu

1.4. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi, a w szczególności prawidłowej realizacji zamówień, Operator może umieszczać tag (określany też czasem jako plik „web beacon”) w wiadomościach HTML e-mail, m. in. aby potwierdzić ich dostarczenie. Podobnie linki zawarte w takich wiadomościach mogą zawierać informacje pozwalające zidentyfikować fakt, iż wywołanie danej treści w Internecie nastąpiło w konsekwencji użycia linku zawartego w wiadomości od Operatora.

1.5. Zawartość przesłana do Portalu. Wszelkie informacje udostępnione przez Użytkownika w Sklepie mogą być przekazywane innym podmiotom (np. Producentowi Gry) w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji zamówienia.


2. Sposoby wykorzystania danych

2.1. W przypadku przesłania do Serwisu Informacji Osobistych, mogą one zostać użyte do utrzymywania, udostępniania i udoskonalania Serwisu oraz świadczonych za jego pomocą przez Operatora Usług (a w szczególności do realizacji zamówienia).

2.2. Operator nie używa adresu e-mail ani innych Informacji Osobistych Użytkowników do wysyłania wiadomości handlowych czy reklamowych bez zgody Użytkowników.

2.3. Operator może używać adresu e-mail do celów innych niż reklamowe, w szczególności zaś do wewnętrznych celów informacyjnych lub administracyjnych (takich jak w szczególności powiadamianie o istotnych zmianach lub aktualizacjach w Serwisie lub świadczonych w ramach niego Usługach).

2.4. Operator może używać plików cookie, web beacon oraz informacji dzienników, aby (w szczególności):

(a) zapisywać informacje, dzięki czemu nie trzeba wprowadzać ich ponownie podczas kolejnych odwiedzin Użytkownika w Serwisie (chodzi np. dane logowania),
(b) dostarczać Użytkownikowi niestandardową i spersonalizowaną treść oraz informacje;
(c) monitorować efektywność kampanii marketingowych prowadzonych na łamach Serwisu;
(d) monitorować zbiorcze pomiary, np. łączną liczbę odwiedzających i wyświetlonych stron;

3. Reklamy w Serwisie

3.1. Celem Serwisu jest również udostępnianie trafnych i użytecznych reklam wyświetlanych wszelkim Użytkownikom. Aby to osiągnąć, w Serwisie mogą być stosowane pliki cookie oraz systemy reklamowe innych firm. Do wyświetlania odpowiednich reklam mogą być używane różne informacje, w tym pliki cookie, pliki web beacon, adresy IP, statystyki użycia oraz inne nieosobiste informacje dotyczące komputera lub urządzenia (takie jak typ przeglądarki i system operacyjny). Operator może też wyświetlać kontekstowe reklamy na podstawie informacji dobrowolnie podanych przez Użytkownika (np. w ankietach, formularzach, etc.).

3.2. Operator używa w Serwisie m. in. plików Cookies, aby ułatwić Reklamodawcom i Wydawcom wyświetlanie Reklam oraz zarządzanie nimi. Reklamy mogą być wyświetlane na podstawie zainteresowań powiązanych z informacjami o aktywności online, które nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika. Do takich informacji należą między innymi dane o wyświetlanych zawartościach. Reklamy mogą też być wyświetlane na podstawie wcześniejszej aktywności w witrynie danego Reklamodawcy.

3.3. Osoby trzecie (np. firmy reklamowe) mogą wyświetlać reklamy w Serwisie, o ile ich polityka prywatności dba o prywatność Użytkowników przynajmniej na takim poziomie, na jakim dba o nią Operator niniejszego Serwisu (przynajmniej takie starania deklaruje Operator). Operator nie udostępnia jednak serwerom ani sieciom tych firm żadnych informacji osobistych bez zgody Użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk stosowanych przez te serwery i sieci oraz instrukcje dotyczące wycofania zgody na objęcie nimi, należy zapoznać się z ich politykami prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności Serwisu nie ma w tym przypadku zastosowania. Operator nie ma bowiem możliwości kontrolowania działań innych reklamodawców czy witryn. Wszelkie dane uzyskane przez serwery reklamowe innych firm i udostępnione Serwisowi są przetwarzane zgodnie z tą polityką prywatności.

4. Więcej informacji

4.1. Administrator przestrzega międzynarodowych standardów w zakresie zasad bezpiecznego przechowywania danych, w tym Informacji Osobistych.

4.2. Aby uzyskać więcej informacji na temat procedur ochrony prywatności stosowanych przez Operatora, można napisać na jego adres mailowy.